Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2960(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0016/2014

Forhandlinger :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Afstemninger :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0037

Protokol
Onsdag den 15. januar 2014 - Strasbourg

15. Overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet), Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) og László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sarah Ludford, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer om Ivailo Kalfins udtalelser, Georgios Papanikolaou og Cătălin Sorin Ivan.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Talere: Franz Obermayr, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Cătălin Sorin Ivan, som besvarede dette, Csaba Őry, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys og Andrew Henry William Brons, de to sidstnævnte for at stille blåt kort-spørgsmål til Dimitar Stoyanov, som besvarede disse.

Talere: László Andor, Viviane Reding og Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner og Metin Kazak for ALDE-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska og Elmar Brok for PPE-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, om fri bevægelighed (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume og Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU 2013/2960(RSP) (B7-0027/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 16.1.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik