Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2960(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0016/2014

Keskustelut :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0037

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg

15. Vapaan liikkuvuuden perusoikeuden kunnioittaminen EU:ssa (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Vapaan liikkuvuuden perusoikeuden kunnioittaminen EU:ssa (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja), Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sarah Ludford, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer Ivailo Kalfinin puheenvuorosta, Georgios Papanikolaou ja Cătălin Sorin Ivan.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

Puheenvuorot: Franz Obermayr esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Cătălin Sorin Ivanille, joka vastasi kysymykseen, Csaba Őry, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys ja Andrew Henry William Brons, jotka esittivät Dimitar Stoyanoville sinistä korttia nostamalla kysymykset, joihin tämä vastasi.

Puheenvuorot: László Andor, Viviane Reding, ja Dimitrios Kourkoulas.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014)

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014)

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner ja Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014)

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014)

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta vapaasta liikkuvuudesta (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014)

- Sylvie Guillaume ja Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa 2013/2960(RSP) (B7-0027/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2014, kohta 8.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö