Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2960(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0016/2014

Viták :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Szavazatok :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0037

Jegyzőkönyv
2014. január 15., Szerda - Strasbourg

15. A szabad mozgással kapcsolatos alapvető jogok tiszteletben tartása az EU-ban (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A szabad mozgással kapcsolatos alapvető jogok tiszteletben tartása az EU-ban (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (a Tanács soros elnöke), Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) és Andor László (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sarah Ludford, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer - Ivailo Kalfin felszólalásával kapcsolatosan -, Georgios Papanikolaou és Cătălin Sorin Ivan.

ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

Felszólal: Franz Obermayr, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz:: Cătălin Sorin Ivan, aki válaszol arra, Csaba Őry, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys és Andrew Henry William Brons, akik ketten kékkártyás kérdést intéznek Dimitar Stoyanov képviselőhöz, aki válaszol azokra.

Felszólal: László Andor, Viviane Reding, és Dimitrios Kourkoulas.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre és Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szabad mozgáshoz való alapvető jog tiszteletben tartásáról az Unióban (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szabad mozgáshoz való alapvető jog tiszteletben tartásáról az Unióban (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner és Metin Kazak, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a szabad mozgáshoz való alapvető jog tiszteletben tartásáról az Unióban (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska és Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szabad mozgáshoz való alapvető jog tiszteletben tartásáról az Unióban (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a szabad mozgásról (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume és Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szabad mozgáshoz való alapvető jog tiszteletben tartásáról az Unióban (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.16-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat