Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2960(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0016/2014

Debatai :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Balsavimas :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0037

Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d. - Strasbūras

15. Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (Einantis Tarybos pirmininko pareigas), Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) ir László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Sarah Ludford), Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu, Auke Zijlstra, nepriklausomas Parlamento narys, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Michael Cashman), Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Karin Kadenbach), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marita Ulvskog), Ivailo Kalfin, Roger Helmer, jis kalbėj dėl Ivailo Kalfin žodžių, Georgios Papanikolaou ir Cătălin Sorin Ivan.

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Franz Obermayr pateikė mėlynosios kortelės klausimą Cătălin Sorin Ivan, kuris į jį atsakė, Csaba Őry (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Wojciech Michał Olejniczak ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Krisztina Morvai), Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys ir Andrew Henry William Brons, pastarieji du pateikė mėlynosios kortelės klausimų Dimitar Stoyanov, kuris į juos atsakė.

Kalbėjo: László Andor, Viviane Reding ir Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner ir Metin Kazak ALDE frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume ir Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu – dėl pagarbos pagrindinei teisei laisvai judėti ES (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.5 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika