Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. januar 2014 - Strasbourg

16. Safe harbour-aftalens fremtid i lyset af NSA-sagen (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Safe harbour-aftalens fremtid i lyset af NSA-sagen (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, og Martin Ehrenhauser, løsgænger.

Talere: Viviane Reding og Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik