Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

16. Framtiden för avtalet om uppgiftsskydd (Safe Harbour Agreement) mot bakgrund av NSA-affären (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Framtiden för avtalet om uppgiftsskydd (Safe Harbour Agreement) mot bakgrund av NSA-affären (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, och Martin Ehrenhauser, grupplös.

Talare: Viviane Reding och Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy