Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2995(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0015/2014

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.6

Приети текстове :

P7_TA(2014)0038

Протокол
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург

17. Гражданство на ЕС за продан (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Morten Messerschmidt, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Roberta Metsola, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis и Marlene Mizzi.

Изказаха се: Nuno Melo относно провеждането на разискването, Claudette Abela Baldacchino относно темата на разискването, и Ana Gomes по личен въпрос вследствие на предходното изказване на Carlos Coelho.

Изказаха се: Štefan Füle (член на Комисията) и Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria и Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, относно гражданство на ЕС за продан (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 16.1.2014

Правна информация - Политика за поверителност