Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2995(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0015/2014

Debatter :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.6

Antagna texter :

P7_TA(2014)0038

Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

17. EU-medborgarskap till salu (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU-medborgarskap till salu (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Kinga Göncz för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Roberta Metsola, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis och Marlene Mizzi.

Talare: Nuno Melo uttalade sig om genomförandet av debatten, Claudette Abela Baldacchino om debatten, och Ana Gomes gjorde ett personligt uttalande till följd av Carlos Coelhos tidigare inlägg.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen) och Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om EU-medborgarskap till salu (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber och Graham Watson för ALDE-gruppen, om EU-medborgarskap till salu (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om EU-medborgarskap till salu (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria och Salvatore Iacolino för PPE-gruppen, om EU-medborgarskap till salu (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope och Roberts Zīle för ECR-gruppen, om EU-medborgarskap till salu (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, om EU-medborgarskap till salu (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 16.1.2014

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy