Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2881(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0004/2014

Forhandlinger :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Afstemninger :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0040

Protokol
Onsdag den 15. januar 2014 - Strasbourg

18. Statusrapport 2013 for Serbien - Den europæiske integrationsproces for Kosovo (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2013 for Serbien (2013/2880(RSP)) - Den europæiske integrationsproces for Kosovo (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, og György Schöpflin for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Libor Rouček for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Bernd Posselt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula og Nadezhda Neynsky.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic og Eija-Riitta Korhola.

Talere: Štefan Füle og Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

-Jelko Kacin, for Udenrigsudvalget, om statusrapport 2013 for Serbien (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek, for Udenrigsudvalget, om den europæiske integrationsproces for Kosovo (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 16.1.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik