Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2881(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0004/2014

Keskustelut :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0040

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg

18. Serbiaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Serbiaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (2013/2880(RSP)) - Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta ja György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Bernd Posselt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula ja Nadezhda Neynsky.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic ja Eija-Riitta Korhola.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Dimitrios Kourkoulas.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jelko Kacin ulkoasiainvaliokunnan puolesta Serbiaa koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014)

- Ulrike Lunacek ulkoasiainvaliokunnan puolesta Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2014, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö