Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2881(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0004/2014

Debaty :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Głosowanie :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0040

Protokół
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg

18. Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. - Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. (2013/2880(RSP)) - Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, i György Schöpflin w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Bernd Posselt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Koumoutsakosa,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davora Ivo Stiera, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula i Nadezhda Neynsky.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrali: Štefan Füle i Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

-Jelko Kacin w imieniu Komisja Spraw Zagranicznych w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Serbii w 2013 r. (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek w imieniu Komisja Spraw Zagranicznych w sprawie procesu integracji Kosowa z Unią Europejską (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 16.1.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności