Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2881(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0004/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0040

Zápisnica
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg

18. Správa o pokroku Srbska za rok 2013 - Proces integrácie Kosova do EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Srbska za rok 2013 (2013/2880(RSP)) - Proces integrácie Kosova do EÚ (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a Štefan Füle (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jelko Kacin v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE a György Schöpflin v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Libor Rouček v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Bernd Posselt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula a Nadezhda Neynsky.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic a Eija-Riitta Korhola.

Vystúpili: Štefan Füle a Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

-Jelko Kacin, v mene výboru Výbor pre zahraničné veci, o správe o pokroku Srbska za rok 2013 (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek, v mene výboru Výbor pre zahraničné veci, o procese integrácie Kosova do EÚ (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 16.1.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia