Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2881(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0004/2014

Debatter :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0040

Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

18. 2013 års framstegsrapport om Serbien - Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om Serbien (2013/2880(RSP)) - Kosovos europeiska integrationsprocess (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, och György Schöpflin för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Libor Rouček för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Bernd Posselt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Koumoutsakos,Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula och Nadezhda Neynsky.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Štefan Füle och Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

-Jelko Kacin, för utskottet för utrikesfrågor, om 2013 års framstegsrapport om Serbien (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek, för utskottet för utrikesfrågor, om Kosovos europeiska integrationsprocess (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 16.1.2014

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy