Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0005/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0005/2014

Συζήτηση :

PV 15/01/2014 - 19
CRE 15/01/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0041

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

19. Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές (2013/2932(RSP))

Οι Δημήτριος Κούρκουλας Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Δημήτριος ΚούρκουλαςΔημήτριος Κούρκουλας.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου