Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0005/2014

Ingivna texter :

B7-0005/2014

Debatter :

PV 15/01/2014 - 19
CRE 15/01/2014 - 19

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0041

Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

19. 2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, och Göran Färm för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier och Tonino Picula.

Talare: Štefan Füle och Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Cristian Dan Preda, för utskottet för utrikesfrågor, om 2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 16.1.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy