Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk

20. Situace v Jižním Súdánu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Louis Michel za skupinu ALDE, Charles Tannock za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg a Marie-Christine Vergiat.

Vystoupil Dimitrios Kourkoulas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen a Robert Rochefort za skupinu ALDE o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Iñaki Irazabalbeitia Fernández za skupinu Verts/ALE o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah a Joachim Zeller za skupinu PPE o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari a Pino Arlacchi za skupinu S&D o situaci v Jižním Súdánu (2014/2512(RSP)) (B7-0032/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 16.1.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí