Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. januar 2014 - Strasbourg

20. Situationen i Sydsudan (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Sydsudan (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) for Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg og Marie-Christine Vergiat.

Indlæg af Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen og Robert Rochefort for ALDE-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert og Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah og Joachim Zeller for PPE-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen, om situationen i Sydsudan 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 16.1.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik