Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg

20. Etelä-Sudanin tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Etelä-Sudanin tilanne (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg ja Marie-Christine Vergiat.

Dimitrios Kourkoulas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014)

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014)

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014)

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014)

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari ja Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin tilanteesta 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2014, kohta 8.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö