Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 15. siječnja 2014. - Strasbourg

20. Situacija u Južnom Sudanu (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Južnom Sudanu (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime kluba PPE, Véronique De Keyser u ime kluba S&D, Louis Michel u ime kluba ALDE, Charles Tannock u ime kluba ECR, Sabine Lösing u ime kluba GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg i Marie-Christine Vergiat.

Govorio je Dimitrios Kourkoulas.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen i Robert Rochefort u ime kluba ALDE o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Iñaki Irazabalbeitia Fernández u ime kluba Verts/ALE o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah i Joachim Zeller u ime kluba PPE o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils i Marie-Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari i Pino Arlacchi u ime kluba S&D o stanju u Južnom Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 16.1.2014..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti