Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d. - Strasbūras

20. Padėtis Pietų Sudane (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Pietų Sudane (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės) vardu padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg ir Marie-Christine Vergiat.

Kalbėjo Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah ir Joachim Zeller PPE frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu –dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu – dėl padėties Pietų Sudane (2014/2512(RSP)) (B7-0032/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.10 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika