Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 15. janvāris - Strasbūra

20. Stāvoklis Dienvidsudānā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)).

Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves) vārdā sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg un Marie-Christine Vergiat.

Uzstājās Dimitrios Kourkoulas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert un Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah un Joachim Zeller PPE grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari un Pino Arlacchi S&D grupas vārdā – par stāvokli Dienvidsudānā (2014/2512(RSP)) (B7-0032/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2014. protokola 8.10. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika