Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg

20. Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Sudanie Południowym (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg i Marie-Christine Vergiat.

Głos zabrał Dimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah i Joachim Zeller w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.1.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności