Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. januar 2014 - Strasbourg

20. Razmere v Južnem Sudanu (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Južnem Sudanu (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg in Marie-Christine Vergiat.

Govoril je Dimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert in Iñaki Irazabalbeitia Fernández v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah in Joachim Zeller v imenu skupine PPE o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D o razmerah v Južnem Sudanu 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 16.1.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov