Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2818(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000115/2013 (B7-0101/2014)

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 21
CRE 15/01/2014 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург

21. Осъвременяване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Мексико - Осъвременяване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Чили (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000115/2013), зададен от Vital Moreira и George Sabin Cutaş, от името на комисията по международна търговия, към Комисията: Осъвременяване на дела относно търговията в Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000148/2013), зададен от Vital Moreira и María Auxiliadora Correa Zamora, от името на комисията по международна търговия, към Комисията: ЕС-Чили: Търговия и свързани с търговията въпроси в рамките на Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira разви въпросите.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпросите.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, George Sabin Cutaş, от името на групата S&D, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos и Nicole Sinclaire, независим член на ЕП.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказа се Siim Kallas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност