Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2818(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000115/2013 (B7-0101/2014)

Debatten :

PV 15/01/2014 - 21
CRE 15/01/2014 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg

21. Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico - Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Chili (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000115/2013) van Vital Moreira en George Sabin Cutaş, namens de Commissie internationale handel, aan de Commissie: Modernisering van de sectie handel van de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000148/2013) van Vital Moreira en María Auxiliadora Correa Zamora, namens de Commissie internationale handel, aan de Commissie: EU-Chili: handelskwesties en aanverwante zaken in het kader van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Republiek Chili anderzijds (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira licht de vragen toe.

Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, George Sabin Cutaş, namens de S&D-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos en Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid