Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2818(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000115/2013 (B7-0101/2014)

Debatter :

PV 15/01/2014 - 21
CRE 15/01/2014 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

21. Modernisering av frihandelsavtalet mellan EU och Mexiko - Modernisering av frihandelsavtalet mellan EU och Chile (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000115/2013) från Vital Moreira och George Sabin Cutaş, för utskottet för internationell handel, till kommissionen: Modernisering av avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000148/2013) från Vital Moreira och María Auxiliadora Correa Zamora, för utskottet för internationell handel, till kommissionen: EU-Chile: Handels- och handelsrelaterade frågor i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (AA) (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira utvecklade frågorna.

Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, George Sabin Cutaş för S&D-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos och Nicole Sinclaire, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Siim Kallas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy