Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 5.Program činnosti řeckého předsednictví (rozprava)
 6.Změna pořadu jednání
 7.Složení Parlamentu
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Členství v politických skupinách
 10.Hlasování
  
10.1.Působnost stálých výborů (hlasování)
  
10.2.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2015 (hlasování)
  
10.3.Zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES, Euratom *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.4.Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.5.Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.6.Budoucnost vztahů mezi EU a ASEAN (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.7.Tachografy a předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy ***II (hlasování)
  
10.8.Udělování koncesí ***I (hlasování)
  
10.9.Veřejné zakázky ***I (hlasování)
  
10.10.Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb ***I (hlasování)
  
10.11.Přístup zboží a služeb na trhy s veřejnými zakázkami ***I (hlasování)
  
10.12.Med ***I (hlasování)
  
10.13.Program Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie ***I (hlasování)
  
10.14.Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy ***I (hlasování)
  
10.15.Potírání trestné činnosti poškozující divokou přírodu (hlasování)
  
10.16.Reindustrializace Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Přivítání
 15.Dodržování základního práva na volný pohyb v EU (rozprava)
 16.Budoucnost dohody „Safe Harbour“ v kontextu kauzy týkající se Národní bezpečnostní agentury USA (NSA) (rozprava)
 17.Občanství EU na prodej (rozprava)
 18.Zpráva o pokroku Srbska za rok 2013 – Evropský integrační proces v případě Kosova (rozprava)
 19.Zpráva o pokroku Islandu za rok 2012 a povolebních perspektivách (rozprava)
 20.Situace v Jižním Súdánu (rozprava)
 21.Modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Mexikem – Modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Chile (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (196 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (2606 kb) 
 
Zápis (176 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (39 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1234 kb) 
 
Zápis (245 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (157 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2312 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí