Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 5.Eesistujariigi Kreeka tegevusprogramm (arutelu)
 6.Päevakorra muutmine
 7.Parlamendi koosseis
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Hääletused
  
10.1.Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (hääletus)
  
10.2.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015 (hääletus)
  
10.3.Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.4.ELi ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.5.Ringlusselastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.6.ELi ja ASEANi suhete tulevik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.7.Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid ***II (hääletus)
  
10.8.Kontsessioonilepingute sõlmimine ***I (hääletus)
  
10.9.Riigihanked ***I (hääletus)
  
10.10.Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate üksuste hanked ***I (hääletus)
  
10.11.Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule ***I (hääletus)
  
10.12.Mesi ***I (hääletus)
  
10.13.Programm Herakles III ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ***I (hääletus)
  
10.14.Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika ***I (hääletus)
  
10.15.Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (hääletus)
  
10.16.Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Tervitus
 15.Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (arutelu)
 16.Safe Harbori kokkuleppe tulevik riikliku julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse kontekstis (arutelu)
 17.ELi kodakondsuse müük (arutelu)
 18.Serbia 2013. aasta eduaruanne - Kosovo integreerumine Euroopaga (arutelu)
 19.Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (arutelu)
 20.Olukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)
 21.ELi ja Mehhiko vahelise vabakaubanduslepingu ajakohastamine - ELi ja Tšiili vabakaubanduslepingu ajakohastamine (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (191 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2606 kb) 
 
Protokoll (145 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (252 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1036 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (637 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2385 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika