Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 5.Kreikan puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
 6.Esityslistan muuttaminen
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 10.Äänestykset
  10.1.Pysyvien valiokuntien toimivalta (äänestys)
  10.2.Parlamentin vuoden 2015 istuntokalenteri (äänestys)
  10.3.Neuvoston päätöksen 2007/124/EY, Euratom kumoaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.4.EU:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.5.Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.6.EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.7.Ajopiirturit ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ***II (äänestys)
  10.8.Käyttöoikeussopimusten tekeminen ***I (äänestys)
  10.9.Julkiset hankinnat ***I (äänestys)
  10.10.Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat ***I (äänestys)
  10.11.Tavaroiden ja palvelujen pääsy julkisten hankintojen markkinoille ***I (äänestys)
  10.12.Hunaja ***I (äänestys)
  10.13.Herkules III -ohjelma ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ***I (äänestys)
  10.14.Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot ***I (äänestys)
  10.15.Luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden torjunta (äänestys)
  10.16.Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Tervetulotoivotukset
 15.Vapaan liikkuvuuden perusoikeuden kunnioittaminen EU:ssa (keskustelu)
 16.Turvasatamasopimuksen tulevaisuus NSA:n vakoilutapaukset huomioon ottaen (keskustelu)
 17.EU:n kansalaisuus myytävänä (keskustelu)
 18.Serbiaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin (keskustelu)
 19.Islantia koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus ja vaalien jälkeiset näkymät (keskustelu)
 20.Etelä-Sudanin tilanne (keskustelu)
 21.EU:n ja Meksikon välisen vapaakauppasopimuksen uudistaminen - EU:n ja Chilen välisen vapaakauppasopimuksen uudistaminen (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (198 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (2606 kb) 
 
Pöytäkirja (149 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (248 kb) Nimenhuutoäänestykset (1039 kb) 
 
Pöytäkirja (244 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (537 kb) Nimenhuutoäänestykset (2395 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö