Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 5.Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)
 6.Darbotvarkės keitimas
 7.Parlamento sudėtis
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Frakcijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir pareigos (balsavimas)
  
10.2.2015 m. Parlamento sesijų kalendorius (balsavimas)
  
10.3.Tarybos sprendimo 2007/124/EB, Euratomas panaikinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.4.ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.5.Apyvartai skirtų euro monetų nominalai ir techniniai duomenys * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.6.ES ir ASEAN santykių ateitis (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.7.Tachografai ir su kelių transportu susiję socialiniai teisės aktai ***II (balsavimas)
  
10.8.Koncesijos sutarčių suteikimas ***I (balsavimas)
  
10.9.Viešieji pirkimai ***I (balsavimas)
  
10.10.Subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomi pirkimai ***I (balsavimas)
  
10.11.Prekių ir paslaugų patekimas į viešųjų pirkimų rinkas ***I (balsavimas)
  
10.12.Medus ***I (balsavimas)
  
10.13.Programa „Hercule III“ ir Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga ***I (balsavimas)
  
10.14.Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiniai duomenys ***I (balsavimas)
  
10.15.Kova su nusikaltimais laukinei gamtai (balsavimas)
  
10.16.Europos reindustrializacija siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Oficialus pasveikinimas
 15.Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (diskusijos)
 16.ES ir JAV saugumo garantijų susitarimo ateitis atsižvelgiant į NSA veiklą (diskusijos)
 17.Parduodama ES pilietybė (diskusijos)
 18.2013 m. Serbijos pažangos ataskaita - Kosovo europinės integracijos procesas (diskusijos)
 19.2012 m. Islandijos pažangos ataskaita ir perspektyvos po rinkimų (diskusijos)
 20.Padėtis Pietų Sudane (diskusijos)
 21.ES ir Meksikos laisvosios prekybos susitarimo modernizavimas - ES ir Čilės laisvosios prekybos susitarimo modernizavinimas (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (190 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2606 kb) 
 
Protokolas (181 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (262 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1064 kb) 
 
Protokolas (250 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (656 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2445 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika