Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 5.Activiteitenprogramma van het Griekse voorzitterschap (debat)
 6.Wijziging agenda
 7.Samenstelling Parlement
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Samenstelling fracties
 10.Stemmingen
  
10.1.Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van parlementaire commissies (stemming)
  
10.2.Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015 (stemming)
  
10.3.Intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, van de Raad *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.4.Verlenging van de EU-Rusland samenwerkingsovereenkomst op wetenschappelijk en technologisch gebied *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.5.Denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.6.Toekomst van de EU-ASEAN-betrekkingen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.7.Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer ***II (stemming)
  
10.8.Toewijzing van concessieovereenkomsten ***I (stemming)
  
10.9.Gunning van overheidsopdrachten ***I (stemming)
  
10.10.Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten ***I (stemming)
  
10.11.Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten ***I (stemming)
  
10.12.Honing ***I (stemming)
  
10.13.Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU ***I (stemming)
  
10.14.Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten ***I (stemming)
  
10.15.Bestrijding van wildlifecriminaliteit (stemming)
  
10.16.Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Welkomstwoord
 15.Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (debat)
 16.Toekomst van de "Veilige haven"-overeenkomst in het licht van de NSA-affaire (debat)
 17.Het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (debat)
 18.Voortgangsverslag 2013 over Servië - Europees integratieproces van Kosovo (debat)
 19.Voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkiezingen (debat)
 20.Situatie in Zuid-Sudan (debat)
 21.Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico - Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Chili (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (197 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2606 kb) 
 
Notulen (148 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (386 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1215 kb) 
 
Notulen (254 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (540 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2385 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid