Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 15. januar 2014 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 5.Delovni program grškega predsedstva (razprava)
 6.Sprememba dnevnega reda
 7.Sestava Parlamenta
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Članstvo v političnih skupinah
 10.Čas glasovanja
  10.1.Pristojnosti in odgovornosti stalnih odborov (glasovanje)
  10.2.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2015 (glasovanje)
  10.3.Razveljavitev Sklepa Sveta 2007/124/ES, Euratom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  10.4.Podaljšanje Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  10.5.Apoeni in tehnične specifikacije eurokovancev, namenjenih obtoku * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  10.6.Prihodnost odnosov EU-ASEAN (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  10.7.Tahograf (nadzorna naprava) in socialna zakonodaja v zvezi s cestnim prometom ***II (glasovanje)
  10.8.Podeljevanje koncesijskih pogodb ***I (glasovanje)
  10.9.Javna naročila ***I (glasovanje)
  10.10.Javna naročila naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ***I (glasovanje)
  10.11.Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil ***I (glasovanje)
  10.12.Med ***I (glasovanje)
  10.13.Program Herkul III in zaščita finančnih interesov EU ***I (glasovanje)
  10.14.Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami ***I (glasovanje)
  10.15.Boj proti kriminalu, povezanemu s prostoživečimi živalmi in rastlinami (glasovanje)
  10.16.Ponovna industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Dobrodošlica
 15.Spoštovanje temeljne pravice prostega gibanja v EU (razprava)
 16.Prihodnost sporazuma o varnem pristanu glede na afero v zvezi z ameriškim nacionalnim varnostnim organom (razprava)
 17.Državljanstvo EU naprodaj (razprava)
 18.Poročilo o napredku Srbije za leto 2013 - Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (razprava)
 19.Poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in obetih po volitvah (razprava)
 20.Razmere v Južnem Sudanu (razprava)
 21.Posodobitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Mehiko - Posodobitev sporazuma o prosti trgovimi med EU in Čilom (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (193 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Poimensko glasovanje (2606 kb) 
 
Zapisnik (177 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanja (256 kb) Poimensko glasovanje (1061 kb) 
 
Zapisnik (240 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanja (626 kb) Poimensko glasovanje (2453 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov