Indiċi 
Minuti
PDF 259kWORD 186k
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Griega (dibattitu)
 6.Modifika tal-aġenda
 7.Kompożizzjoni tal-Parlament
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Setgħat u responsabbiltajiet tal-kumitati permanenti (votazzjoni)
  
10.2.Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2015 (votazzjoni)
  
10.3.It-tħassir tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/124/KE, Euratom *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.4.It-tiġdid tal-ftehim UE-Russja dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.5.Denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.6.Futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-ASEAN (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.7.Takografi u leġiżlazzjoni soċjali li tikkonċerna t-trasport bit-triq ***II (votazzjoni)
  
10.8.L-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni ***I (votazzjoni)
  
10.9.L-akkwist pubbliku ***I (votazzjoni)
  
10.10.L-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta ***I (votazzjoni)
  
10.11.L-aċċess ta' prodotti u servizzi għas-swieq tal-akkwist pubbliku ***I (votazzjoni)
  
10.12.L-għasel ***I (votazzjoni)
  
10.13.Il-programm Hercule III u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
10.14.L-istatistiċi rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn Stati Membri ***I (votazzjoni)
  
10.15.Il-kriminalità marbuta mal-organiżmi selvaġġi (votazzjoni)
  
10.16.Ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Merħba
 15.Rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment liberu fl-UE (dibattitu)
 16.Il-futur tal-Ftehim dwar l-Isfera ta' Sikurezza fid-dawl tal-kwistjoni tal-NSA (dibattitu)
 17.Ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (dibattitu)
 18.Rapport ta' progress 2013 dwar is-Serbja - Proċess ta' Integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo (dibattitu)
 19.Rapport ta' Progress 2012 dwar l-Islanda u l-prospettivi postelettorali (dibattitu)
 20.Is-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel (dibattitu)
 21.Modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Messiku - Modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Ċilì (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.10.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu r-rapporti li ġejjin mill-kumitati parlamentari:

- Rapport dwar l-emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar it-tneħħija u l-ħarsien tal-immunità parlamentari (2013/2031(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil Franza tapplika rata mnaqqsa ta' ċerti taxxi indiretti fuq ir-rum 'tradizzjonali' prodott fil-Gwadelup, fil-Gujana Franċiża, fil-Martinique u fir-Réunion u li temenda d-Deċiżjoni 2007/659/KE (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0023/2014)


3. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, fejn tidħol id-definizzjoni ta' "nanomaterjali maħdumin" C(2013)08887 - 2013/2997(DEA)
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Diċembru 2013
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-prestazzjoni ambjentali u tal-prestazzjoni tal-unità tal-propulsjoni, u li jemenda l-AnnessV tiegħu (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Diċembru 2013
irreferut responsabbli: IMCO

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jiddeterminaw it-tipi ta' maniġers ta' fondi ta' investiment alternattiv (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: tliet xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2013
irreferut responsabbli: ECON , JURI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni (UE) li jemenda l-AnnessIII għar-Regolament (UE) Nru978/2012 li japplika sistema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2013
irreferut responsabbli: INTA

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-istabbiliment ta' simboli tal-Unjoni għal denominazzjonijiet protetti tal-oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi protetti u speċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti u fir-rigward ta' ċerti regoli dwar il-ksib, ċerti regoli proċedurali u ċerti regoli tranżitorji oħrajn (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Diċembru 2013
irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta' Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (C(2013)09651 2014/2508(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Jannar 2014
irreferut responsabbli: REGI, EMPL (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Jannar 2014
irreferut responsabbli: ITRE; TRAN (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għar-rekwiżiti tal-fondi proprji għall-istituzzjonijiet (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Jannar 2014
irreferut responsabbli: ECON

Att delegat li għalih tqajmu oġġezzjonijiet:

(Dan id-dokument mhuwiex attwalment disponibbli bil-lingwi kollha)

- Deċiżjoni ta' delega tal-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' standards minimi komuni msemmijin fid-Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE tal-Parlament Ewropee u tal-Kunsill dwar ir-regoli ta' aċċess għas-servizz pubbliku regolat offrut mis-sistema dinjija ta' navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita taħt il-programm Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)
irreferut responsabbli ITRE
Oġġezzjonijiet imqajma mill-Kunsill fis-9 ta' Diċembru 2013.


4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, għall-finijiet tal-introduzzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' periklu u prekawzjoni fil-lingwa Kroata u tal-adattament tagħha għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (D027409/04 - 2014/2528(RPS) - skadenza: 14/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi ("REACH") fir-rigward ta' 1,4-diklorobenżen (D029121/03 - 2014/2502(RPS) - skadenza: 07/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE, IMCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb spirituż (D029441/03 - 2014/2507(RPS) - skadenza: 07/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: AGRI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 tat-3 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili (D029683/02 - 2014/2500(RPS) - skadenza: 07/04/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għas-saqqijiet tas-sodda (D029989/02 - 2014/2518(RPS) - skadenza: 09/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (D029990/02 - 2014/2522(RPS) - skadenza: 11/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta tal-UE għaż-żebgħa u l-verniċ ta’ barra u ta’ ġewwa (D029991/02 - 2014/2527(RPS) - skadenza: 14/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għal prodotti tal-karta ttrasformata (D029992/02 - 2014/2524(RPS) - skadenza: 11/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni 2007/742/KE dwar il-pompi tas-sħana mħaddma bl-elettriku, bil-gass jew bl-assorbiment tal-gass (D029994/02 - 2014/2520(RPS) - skadenza: 10/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 823/2012 fir-rigward tad-dati ta' skadenza tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi etossisulfuron, ossadiarġil u warfarin (D030330/02 - 2013/2993(RPS) - skadenza: 12/02/2014)
irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: AGRI, IMCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta’ residwu għall-foramsulfuron, ażimsulfuron, jodosulfuron, oksasulfuron, meżosulfuron, flażasulfuron, imażosulfuron, propamokarb, bifenażat, klorprofam u tijobenkarb f’ċerti prodotti jew fuqhom (D030498/02 - 2014/2519(RPS) - skadenza: 10/03/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jagħti deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 fir-rigward tat-trasport taż-żjut u x-xaħmijiet likwidi bil-baħar (D030733/02 - 2014/2526(RPS) - skadenza: 14/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 10/2011 dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f’kuntatt mal-ikel (D030938/03 - 2013/2998(RPS) - skadenza: 14/02/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-verżjoni bl-Ispanjol tar-Regolament (UE) Nru 10/2011 dwar materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f’kuntatt mal-ikel (D030941/02 - 2014/2521(RPS) - skadenza: 10/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1031/2010, b’mod partikolari, sabiex jiġu stabbiliti l-volumi ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra li għandhom jiġu rkantati fl-2013-2020 (D031326/02 - 2014/2523(RPS) - skadenza: 11/04/2014)
irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)


5. Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Griega (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Griega (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, Nicole Sinclaire Membru mhux affiljata, u Marietta Giannakou.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Interventi ta': Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness u Marietta Giannakou.

Interventi ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Antonis Samaras.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. Modifika tal-aġenda

Interventi ta': Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill), Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Michael Theurer (President tal-Kumitat CONT), biex jippreżentaw dikjarazzjoni tat-tliet istituzzjonijiet dwar il-kwittanza separata tal-korpi tas-sħubija pubblika-privata skont l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (għat-test tad-dikjarazzjoni, ara r-rapport verbatim tad-dibattiti tal-15 ta' Jannar 2014).

B'segwitu tad-dikjarazzjonijiet magħmula mill-Kunsill u mill-Kummissjoni, Michael Theurer talab, f'isem il-Kumitat CONT, li, mill-aġenda tal-Ħamis 16 ta' Jannar 2014, titneħħa l-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 87a(3) tar-Regoli ta' Proċedura dwar ir-Regolament ta' delega (UE) Nru ... / ... tal-Kummissjoni tat-30 ta' Settembru 2013 dwar il-mudell tar-Regolament Finanzjarju għal sħubijiet pubbliċi-privati msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Il-Parlament approva din t-talba.


7. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Ċeki avżaw li Vĕra Flasarová ġiet eletta għall-Parlament Ewropew minflok Vladimír Remek bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 13 ta' Jannar 2014.

Skont l-Artikolu 7(1) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropee b'vot universali dirett l-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni ta' Vĕra Flasarová b'effett mid-data 13 ta' Jannar 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Vĕra Flasarová tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew .


8. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp GUE/NGL, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat BUDG: Vĕra Flasarová

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja: Vĕra Flasarová


9. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Artur Zasada telaq mill-Grupp PPE u ngħaqad mal-Grupp ECR b'seħħ mid-data 9 ta' Jannar 2014.

°
° ° °

Intervent ta': Jean-Pierre Audy dwar inċident li seħħ fil-Bulgarija. Il-President ħa nota ta' dan.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Setgħat u responsabbiltajiet tal-kumitati permanenti (votazzjoni)

Proposta mill-Konferenza tal-Presidenti

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0018)

Interventi

Elmar Brok ressaq emenda orali għall-emenda 4, li ġiet aċċettata.

Doris Pack ressqet emenda orali lit-test tat-Taqsima XV. Billi aktar minn erbgħin Membru opponew li din l-emenda orali tiġi kkunsidrata, din ma ġietx aċċettata.


10.2. Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2015 (votazzjoni)

Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2015: ara l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti (punt 4 tal- Minuti ta' 13.1.2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

Interventi

Pervenche Berès dwar il-proċedura użata biex tiġi stabbilita l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti tal-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament tal-2015.

Ashley Fox dwar l-emenda 1 u biex jitlob li l-kwistjoni tkun riferuta lill-Konferenza tal-Presidenti.

Edward McMillan-Scott biex jitlob li l-votazzjoni tiġi posposta għal sessjoni parzjali ta' Frar 2014.

Martin Callanan biex isostni din it-talba.

Il-Parlament approva t-talba.


10.3. It-tħassir tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/124/KE, Euratom *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tħassar id-Deċiżjoni 2007/124/KE, Euratom li tistabbilixxi l-programmi speċifiċi 'Prevenzjoni, Stat ta' Tħejjija u Maniġġar tal-Konsegwenzi tat-Terroriżmu u riskji oħra relatati mas-Sigurtà' u Prevenzjoni ta' u l-Ġlieda kontra l-Kriminalità għall-Perijodu 2007-2013 bħala parti mill-programmi Ġenerali dwar is-Sigurtà u s-Salvagwardja tal-Libertajiet u dwar id-Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0019)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


10.4. It-tiġdid tal-ftehim UE-Russja dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa [13152/2013 - C7-0370/2013- 2013/0282(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0473/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0020)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għat-tiġdid tal-ftehim.


10.5. Denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (riformulazzjoni) [COM(2013)0184 - C7-0132/2013- 2013/0096(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0479/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0021)


10.6. Futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-ASEAN (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-ASEAN [2013/2148(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0022)

Intervent

Reinhard Bütikofer (rapporteur).


10.7. Takografi u leġiżlazzjoni soċjali li tikkonċerna t-trasport bit-triq ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P7_TA(2014)0023)


10.8. L-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0024)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0024)


10.9. L-akkwist pubbliku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0025)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0025)


10.10. L-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0026)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0026)


10.11. L-aċċess ta' prodotti u servizzi għas-swieq tal-akkwist pubbliku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u l-proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.


10.12. L-għasel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE li tirrigwarda l-għasel [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (rapporteur) ipproponiet il-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.

Interventi

Alojz Peterle u John Stuart Agnew qabel il-votazzjoni.


10.13. Il-programm Hercule III u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Hercule III għall-promozzjoni tal-attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0029)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0029)

Interventi

Inés Ayala Sender qabel il-votazzjoni.


10.14. L-istatistiċi rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn Stati Membri ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 638/2004 fuq l-istatistiċi Komunitarji rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn Stati Membri rigward l-għoti ta' setgħat iddelegati u implimentattivi lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri, il-komunikazzjoni ta' informazzjoni mill-amministrazzjoni tad-dwana, l-iskambju ta' dejta kunfidenzjali bejn l-Istati Membri, kif ukoll id-definizzjoni tal-valur statistiku [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.


10.15. Il-kriminalità marbuta mal-organiżmi selvaġġi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0013/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0031)


10.16. Ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà (votazzjoni)

Rapport dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà [2013/2006(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0032)


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Silvia-Adriana Ţicău A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen u Syed Kamall

Rapport Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković u Syed Kamall

Rapport Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall u Martin Kastler

Rapport Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić u Andrej Plenković

Rapport Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić u Charles Tannock

L-ispjegazzjonijiet tal-vot se jsiru waqt is-seduta tal-għada, il-Ħamis 16 ta' Jannar 2014.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.45 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzjoni tal-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tal-Korea, immexxija minn S.E. Mikyung Lee, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


15. Rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment liberu fl-UE (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment liberu fl-UE (2013/2960(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill), Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sarah Ludford, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, Monika Panayotova, Sylvie Guillaume, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Marine Le Pen, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Phil Bennion, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Cashman, Elisabeth Schroedter, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Elmar Brok, Glenis Willmott, Cecilia Wikström, Mara Bizzotto, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Karin Kadenbach, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nils Torvalds, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marita Ulvskog, Ivailo Kalfin, Roger Helmer, dwar l-affermazzjonijiet ta' Ivailo Kalfin, Georgios Papanikolaou u Cătălin Sorin Ivan.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

Interventi ta': Franz Obermayr, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Cătălin Sorin Ivan, li wieġbu, Csaba Őry, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak u Sergio Gaetano Cofferati.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marije Cornelissen, Paweł Robert Kowal, Tadeusz Cymański, Dimitar Stoyanov, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Krisztina Morvai, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys u Andrew Henry William Brons, dawn l-aħħar tnejn biex jagħmlu mistoqsija “karta blu” lil Dimitar Stoyanov, li weġibhom.

Interventi ta': László Andor, Viviane Reding, u Dimitrios Kourkoulas.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre u Malika Benarab-Attou f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment liberu fl-UE 2013/2960(RSP) (B7-0016/2014);

- Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment liberu fl-UE 2013/2960(RSP) (B7-0023/2014);

- Renate Weber, Jolanta Emilia Hibner u Metin Kazak f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment liberu fl-UE (2013/2960(RSP)) (B7-0024/2014);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska u Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment liberu fl-UE (2013/2960(RSP)) (B7-0025/2014);

- Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-moviment liberu (2013/2960(RSP)) (B7-0026/2014);

- Sylvie Guillaume u Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment liberu fl-UE (2013/2960(RSP)) (B7-0027/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 16.1.2014


16. Il-futur tal-Ftehim dwar l-Isfera ta' Sikurezza fid-dawl tal-kwistjoni tal-NSA (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-futur tal-Ftehim dwar l-Isfera ta' Sikurezza fid-dawl tal-kwistjoni tal-NSA (2013/2985(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Niki Tzavela f'isem il-Grupp EFD, u Martin Ehrenhauser Membru mhux affiljat.

Interventi ta': Viviane Reding u Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (2013/2995(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Kinga Göncz f'isem il-Grupp S&D, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Morten Messerschmidt f'isem il-Grupp EFD, Daniël van der Stoep Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Roberta Metsola, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Nuno Melo, Joseph Cuschieri, Renate Weber, Cristiana Muscardini, Carlos Coelho, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Josef Weidenholzer, David Casa, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Joseph Cuschieri, Emine Bozkurt, Wim van de Camp, Marco Scurria, Krišjānis Kariņš, Davor Ivo Stier, Sebastian Valentin Bodu u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Agustín Díaz de Mera García Consuegra, John Attard-Montalto, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Vytautas Landsbergis u Marlene Mizzi.

Interventi ta': Nuno Melo dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Claudette Abela Baldacchino dwar is-suġġett tad-dibattitu, u Ana Gomes dwar kwistjoni personali b'segwitu tal-intervent preċedenti ta' Carlos Coelho.

Interventi ta': Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) u Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar iċ-ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (2013/2995(RSP)) (B7-0015/2014);

- Jan Mulder, Renate Weber u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, dwar iċ-ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (2013/2995(RSP)) (B7-0017/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar iċ-ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (2013/2995(RSP)) (B7-0028/2014);

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria u Salvatore Iacolino f'isem il-Grupp PPE, dwar iċ-ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (2013/2995(RSP)) (B7-0029/2014);

- Timothy Kirkhope u Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, dwar iċ-ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (2013/2995(RSP)) (B7-0030/2014);

- Kinga Göncz u Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, dwar iċ-ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (2013/2995(RSP)) (B7-0031/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal- Minuti ta' 16.1.2014


18. Rapport ta' progress 2013 dwar is-Serbja - Proċess ta' Integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' progress 2013 dwar is-Serbja (2013/2880(RSP)) - Proċess ta' Integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo (2013/2881(RSP))

Dimitrios Kourkoulas Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, u György Schöpflin f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Interventi ta': Libor Rouček f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Bernd Posselt, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marije Cornelissen, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Krisztina Morvai, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Lorenzo Fontana, Eduard Kukan, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Ruža Tomašić, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Davor Ivo Stier, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Paweł Zalewski, Roberto Gualtieri, Kinga Gál, Tanja Fajon, Othmar Karas, Kinga Göncz, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Csaba Sógor, Tonino Picula u Nadezhda Neynsky.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Andrej Plenković, Nikola Vuljanić, Jaroslav Paška, Anna Ibrisagic u Eija-Riitta Korhola.

Interventi ta': Štefan Füle u Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

-Jelko Kacin, f'isem il- Kumitat għall-Affarijiet Barranin, dwar ir-Rapport ta' Progress 2013 dwar is-Serbja (2013/2880(RSP)) (B7-0006/2014).

- Ulrike Lunacek, f'isem il- Kumitat għall-Affarijiet Barranin, dwar il-proċess ta' Integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo (2013/2881(RSP)) (B7-0004/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 16.1.2014


19. Rapport ta' Progress 2012 dwar l-Islanda u l-prospettivi postelettorali (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' Progress 2012 dwar l-Islanda u l-prospettivi postelettorali (2013/2932(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, u Göran Färm f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Interventi ta': Pat the Cope Gallagher f'isem il-Grupp ALDE, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu u Andrej Plenković.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eija-Riitta Korhola, Davor Ivo Stier u Tonino Picula.

Interventi ta': Štefan Füle u Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Cristian Dan Preda, f'isem il- Kumitat għall-Affarijiet Barranin, dwar ir-Rapport ta' progress tal-2012 dwar l-Islanda u l-prospettivi postelettorali (2013/2932(RSP)) (B7-0005/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal- Minuti ta' 16.1.2014


20. Is-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel (2014/2512(RSP))

Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mariya Gabriel, Ricardo Cortés Lastra u Ana Gomes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Davor Ivo Stier, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tarja Cronberg u Marie-Christine Vergiat.

Intervent ta': Dimitrios Kourkoulas.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen u Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel 2014/2512(RSP) (B7-0018/2014);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert u Iñaki Irazabalbeitia Fernández f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel 2014/2512(RSP) (B7-0019/2014);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah u Joachim Zeller f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel 2014/2512(RSP) (B7-0020/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel 2014/2512(RSP) (B7-0021/2014);

- Isabella Lövin, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel 2014/2512(RSP) (B7-0022/2014);

- Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari u Pino Arlacchi f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel 2014/2512(RSP) (B7-0032/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal- Minuti ta' 16.1.2014


21. Modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Messiku - Modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Ċilì (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000115/2013) imressqa minn Vital Moreira u George Sabin Cutaş, f'isem il- Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, lill-Kummissjoni: Modernizzazzjoni tat-titolu dwar il-kummerċ tal-Ftehim ta'Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni UE-Messiku (2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000148/2013) imressqa minn Vital Moreira u María Auxiliadora Correa Zamora, f'isem il- Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, lill-Kummissjoni: UE-Ċilì: Kummerċ u Kwistjonijiet Relatati mal-Kummerċ tal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa, u r-Repubblika taċ-Ċilì, fuq in-naħa l-oħra (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014)

Vital Moreira daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsijiet.

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, George Sabin Cutaş f'isem il-Grupp S&D, Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Pablo Zalba Bidegain, Ricardo Cortés Lastra, António Fernando Correia de Campos u Nicole Sinclaire Membru mhux affiljata.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu.

Intervent ta': Siim Kallas.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 526.046/OJJE).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza