Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg

2. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies

- Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI, BUDG, JURI, JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: BUDG, JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Beschermende maatregelen tegen voor planten schadelijke organismen (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: ENVI, JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Gezondheid van dieren (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
verwezen naar ten principale: AGRI (artikel 50 van het Reglement)
advies: PECH, JURI (artikel 37 van het Reglement), ENVI (artikel 50 van het Reglement)

- Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO, JURI (artikel 37 van het Reglement), JURI (artikel 37 bis van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 50 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9.01.2014)

- Ingebruikname van het eCall-boordsysteem (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

verwezen naar ten principale: IMCO (artikel 50 van het Reglement)
advies: ITRE, TRAN, LIBE (artikel 50 van het Regelment)

Tussentijds verslag (artikel 81, lid 3, van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9.01.2014)

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid – 2013/0361(APP)

commissie : EMPL

Wijziging van het Reglement (artikel 212 van het Reglement)

- Wijziging van de artikelen 166 (eindstemming) en 195, lid 3 (stemming in de commissies) van het Reglement van het Parlement (B7-0252/2013) (2014/2001(REG)).

Juridische mededeling - Privacybeleid