Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - Strasbourg

3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) finantseeskirjade artiklile 23 on BERECi Riia büroo andnud eelarvepädevale institutsioonile teada kõikidest eelarvelistest ümberpaigutustest, mis teostati 2013. aastal kooskõlas nimetatud artikli 23 lõikega 2.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa Komisjoni ümberpaigutusettepanekute DEC 42/2013, DEC 44/2013 ja DEC 46/2013 heakskiitmisest ning ümberpaigutusettepaneku DEC 43/2013 tagasilükkamisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Regioonide Komitee ümberpaigutusettepanekute DEC 1/2013 ja INF 10/2013 tagasilükkamisest ning ümberpaigutusettepaneku INF/9/2013 heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa Kohtu ümberpaigutusettepanekute 7/2013 ja 8/2013 tagasilükkamisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa välisteenistuse ümberpaigutusettepaneku 3/2013 tagasilükkamisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa andmekaitseinspektori ümberpaigutusettepaneku 3/2013 tagasilükkamisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 on Euroopa Liidu Nõukogu andnud eelarvepädevale institutsioonile teada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ümberpaigutusettepanekute DEC 1/2013 ja INF 5/2013 tagasilükkamisest.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika