Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg

3. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 23 van het Financieel Reglement van BEREC, heeft het bureau van BEREC in Riga de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van alle begrotinsgoverschrijvingen die in 2013 zijn uitgevoerd krachtens artikel 23, lid 2.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 42/2013, DEC 44/2013 en DEC 46/2013, en van de weigering van kredietoverschrijving DEC 43/2013 van de Europese Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de weigering van kredietoverschrijvingen DEC 1/2013 en INF 10/2013, en van de goedkeuring van kredietoverschrijving INF/9/2013 van het Comité van de Regio's.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de weigering van kredietoverschrijvingen 7/2013 en 8/2013 van het Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de weigering van kredietoverschrijving 3/2013 van de Europese Dienst voor extern optreden.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de weigering van kredietoverschrijving 3/2013 van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de weigering van de kredietoverschrijvingen DEC 1/2013 en INF 5/2013 van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Juridische mededeling - Privacybeleid