Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. január 16., Csütörtök - Strasbourg

4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertésfajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Javaslat a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, IMCO

- Javaslat az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- Javaslat az új élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi és Patrizia Toia. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemről (B7-0489/2013)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Agnès Le Brun. Állásfoglalásra irányuló indítvány a készételekben felhasznált hús eredetmegjelöléséről (B7-0490/2013)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében. Javaslat az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 69. ülésszakáról szóló, Tanácshoz intézett ajánlásra (B7-0014/2014)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes és Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat a fegyveres nem állami szereplők gyermekek védelmére vonatkozó humanitárius kötelezettségvállalásáról (B7-0585/2013)

utalva

illetékes :

DEVE

vélemény :

AFET

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat