Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2014 - Strasburgu

4. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ikklonar ta' annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta’ biedja (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru260/2012 fir-rigward tal-migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Bank Ċentrali Ewropew.

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI, IMCO

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-tas-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ Partijiet (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

irreferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

DEVE, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi u Patrizia Toia. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħela (B7-0489/2013)

irreferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Agnès Le Brun. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar tal-oriġini tal-laħam fl-ikel lest (B7-0490/2013)

irreferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, f'isem il-Grupp ALDE. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar id-69 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (B7-0014/2014)

irreferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes u Keith Taylor, f'isem il-Grupp Verts/ALE. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar l-impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal (B7-0585/2013)

irreferut

responsabbli:

DEVE

opinjoni:

AFET

Avviż legali - Politika tal-privatezza