Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg

4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI, ITRE, INTA, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Preşedintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului între Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI, ITRE, INTA, IMCO

2) de către deputaţi, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Roberta Angelilli, Francesca Barracciu, Franco Bonanini, Antonio Cancian, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Elisabetta Gardini, Erminia Mazzoni, Claudio Morganti, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi Patrizia Toia. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea risipei (B7-0489/2013)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Agnès Le Brun. Propunere de rezoluție referitoare la etichetarea originii cărnii folosite în semipreparate (B7-0490/2013)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la cea de-a 69-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (B7-0014/2014)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE

- Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes și Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la angajamentul umanitar al actorilor armați nestatali privind protecția copilului (B7-0585/2013)

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET

Aviz juridic - Politica de confidențialitate