Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2994(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0008/2014

Debatai :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Balsavimas :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0043

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d. - Strasbūras

5. ES benamystės strategija (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: ES benamystės strategija (2013/2994(RSP))

László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Csaba Őry PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr, nepriklausomas Parlamento narys, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial ir Konstantinos Poupakis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer ir Patrizia Toia.

Kalbėjo László Andor.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Csaba Őry, Ivo Belet ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas ir Pervenche Berès S&D frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter ir Nikos Chrysogelos Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2014 m. sausio 16 d.

Teisinė informacija - Privatumo politika