Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2994(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0008/2014

Dezbateri :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0043

Proces-verbal
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg

5. Strategia UE privind persoanele fără adăpost (dezbatere)
CRE

Declaraţie a Comisiei: Strategia UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP))

László Andor (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Csaba Őry, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Verónica Lope Fontagné, Emer Costello, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Sari Essayah, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, Zdravka Bušić, Evelyn Regner, Bogusław Sonik, Eider Gardiazábal Rubial şi Konstantinos Poupakis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Mairead McGuinness, Silvia Costa, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Jacek Protasiewicz, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer şi Patrizia Toia.

A intervenit László Andor.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Csaba Őry, Ivo Belet şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0008/2014);

- Niccolò Rinaldi şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0009/2014);

- Stephen Hughes, Alejandro Cercas şi Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0010/2014);

- Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter şi Nikos Chrysogelos, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0011/2014);

- Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost (2013/2994(RSP)) (B7-0012/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 16.1.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate