Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0413(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0013/2014

Ingediende teksten :

A7-0013/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2014 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0034

Notulen
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg

8.2. Toestemming aan Frankrijk voor de toepassing van een lager tarief van bepaalde indirecte belastingen op "traditionele" rumproducten geproduceerd in Guadeloupe, Frans-Guyana en Martinique en Réunion * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG [COM(2013)0839 - C7-0488/2013- 2013/0413(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0034)

Juridische mededeling - Privacybeleid