Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2031(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0012/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0012/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0035

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

8.3. Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας [2013/2031(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0035)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου