Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2960(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0016/2014

Keskustelut :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0037

Pöytäkirja
Torstai 16. tammikuuta 2014 - Strasbourg

8.5. Vapaan liikkuvuuden perusoikeuden kunnioittaminen EU:ssa (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 ja B7-0027/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0016/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 ja B7-0027/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE-ryhmän puolesta

Sylvie Guillaume ja Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova ja Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta

Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0037)

(Päätöslauselmaesitys B7-0026/2014 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö