Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2960(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0016/2014

Debatai :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Balsavimas :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0037

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d. - Strasbūras

8.5. Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 ir B7-0027/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0016/2014

(keičiama B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 ir B7-0027/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu,

Sylvie Guillaume ir Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova ir Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu,

Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA-PROV(2014)0037)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0026/2014 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika