Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2960(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0016/2014

Debatten :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Stemmingen :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0037

Notulen
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg

8.5. Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 en B7-0027/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0016/2014

(ter vervanging van B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 en B7-0027/2014):

ingediend door de volgende leden:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok en Joanna Katarzyna Skrzydlewska, namens de PPE-Fractie,

Sylvie Guillaume en Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova en Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie,

Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0037)

(Ontwerpresolutie B7-0026/2014 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid