Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2960(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0016/2014

Debaty :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Głosowanie :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0037

Protokół
Czwartek, 16 stycznia 2014 r. - Strasburg

8.5. Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 i B7-0027/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0016/2014

(zastępujący B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 i B7-0027/2014):

złożony przez następujących posłów:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok i Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE,

Sylvie Guillaume i Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE,

Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2014)0037)

(Projekt rezolucji B7-0026/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności