Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2960(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0016/2014

Dezbateri :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0037

Proces-verbal
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg

8.5. Respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 şi B7-0027/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0016/2014

(care înlocuieşte B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 şi B7-0027/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska, în numele Grupului PPE,

Sylvie Guillaume şi Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE,

Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2014)0037)

(Propunerea de rezoluţie B7-0026/2014 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate