Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2960(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0016/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0037

Zápisnica
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg

8.5. Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014 a B7-0027/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0016/2014

(nahrádzajúci B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014 a B7-0027/2014):

podaný týmito poslancami:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok a Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene skupiny PPE,

Sylvie Guillaume a Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D,

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova a Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE,

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen a Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE,

Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2014)0037)

(Návrh uznesenia B7-0026/2014 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia