Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2995(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0015/2014

Разисквания :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.6

Приети текстове :

P7_TA(2014)0038

Протокол
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург

8.6. Гражданство на ЕС за продан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014 и B7-0031/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0015/2014

(за замяна на B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0029/2014 и B7-0031/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp и Marco Scurria, от името на групата PPE,

Kinga Göncz и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D,

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,

Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen и Susy De Martini.

приема се (P7_TA(2014)0038)

(Предложенията за резолюции B7-0028/2014 и B7-0030/2014 отпадат.)

Изказвания

Nuno Melo, преди гласуването, за да поиска поправка на английския устен превод на неговото изказване, направено по време на вчерашното разискване относно гражданството на ЕС за продан. (Председателят подчерта важността на езиковото многообразие и увери, че въпросният устен превод ще бъде проверен).

Правна информация - Политика за поверителност